§

Kancelaria radcy prawnego - Paweł Popko

ul. Kazimierza Wielkiego 4, 64-500 Szamotuły

Prawo cywilne

pozwy również w postępowaniu elektronicznym co znacznie przyspiesza dochodzenie należności

 • sprawy o zapłatę, dochodzenie odszkodowań w tym odszkodowań komunikacyjnych, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • windykacja należności
 • upadłość konsumencka
 • zasiedzenia
 • księgi wieczyste ( wpisy, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym)
 • użytkowanie wieczyste
 • służebności gruntowe w tym służebności przesyłu
 • posiadanie

Świadczona pomoc prawna obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • przygotowywanie pism przedprocesowych w tym wezwań do zapłaty i zawezwanie do próby ugodowej
 • przygotowywanie pism procesowych ( pozwów odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym w post elektronicznym, zarzutów od nakazu zapłaty w post. Nakazowym
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych
 • reprezentacja klientów w postępowaniu egzekucyjnym
 • przygotowywanie powództw przeciwegzekucyjnych , skarg na czynności komornika.


Prawo rodzinne

 • rozwód,
 • unieważnienie małżeństw,
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństw,
 • separacja, sprawy majątkowe małżonkó,
 • alimenty na rzecz dzieci, alimenty na rzecz małżonka,
 • sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem ( powierzenie wykonywania, ograniczenie, zakaz kontaktów, egzekucja kontaktów,
 • władza rodzicielska,
 • zarząd majątkiem dziecka,
 • rozwiązanie przysposobieni,
 • piecza zastępcza.

Świadczona pomoc obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych,
 • przygotowywanie pism procesowych,
 • reprezentacja klienta w sądzie.


Prawo spadkowe

 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci: testament, zapis, polecenie,
 • unieważnienie testamentu,
 • zachowek, dział spadku.

Świadczona pomoc obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych,
 • przygotowanie pism procesowych,
 • reprezentacja klienta w sądzie.